Privacyverklaring AtKris Studio & AtKris B&B

‚Äć‚ÄćOnderstaande privacyverklaring beschrijft hoe AtKris Studio en AtKris B&B (hierna aangeduid als ‚ÄúAtKris‚ÄĚ) als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met uw persoonsgegevens. AtKris vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier gebruikt worden en dat dit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebeurt. Deze privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden. Op de website www.atkris.com vindt u de meest recente versie.¬†

‚ÄćContactgegevens:¬†
www.atkris.com   
Korfgraaf 31 
4147 GL Hellouw 
atkrisarts@gmail.com 
06-57840458
KvK: 73494569 

Persoonsgegevens die wij verwerken   
‚Äć
AtKris verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die u aanvraagt via het contactformulier. Enkel de gegevens die u aan AtKris verstrekt, worden verwerkt. AtKris verkrijgt de gegevens dan ook enkel van u en niet van derden.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens welke via het contactformulier door u worden doorgegeven:

 • Voor- en achternaam;¬†
 • E-mailadres;¬†
 • Overige persoonsgegevens welke door u worden verstrekt in het open veld.¬†

Voor de uitvoering van de overeenkomst worden vervolgens de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Adres;¬†
 • Rekeningnummer;¬†
 • Overige persoonsgegevens welke actief door u worden verstrekt.¬†

In het geval dat u een reservering maakt voor een verblijf in de Bed & Breakfast, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Naam;¬†
 • Woonplaats;¬†
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;¬†
 • Overige persoonsgegevens welke door u worden verstrekt bij de boeking.¬†

Voor een verblijf in de Bed & Breakfast bent u verplicht om deze informatie te verstrekken. Zonder deze gegevens is het helaas niet mogelijk om een reservering te maken. 

AtKris verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.  
‚Äć

Doel van de gegevensverwerking 
‚Äć
De door u verstrekte gegevens via het contactformulier op de website worden slechts gebruikt om te reageren op het door u ingediende contactverzoek. Door middel van het invullen van dit contactformulier geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens met dit doel. U kunt deze toestemming altijd intrekken. 

Indien uit uw contactverzoek een overeenkomst tot stand komt, worden deze en overige nadien verkregen gegevens tevens gebruikt om aan de verplichtingen op basis van deze overeenkomst te kunnen voldoen. Hierbij kunt u denken aan het afhandelen van uw betaling en de bezorging van het product. Ten aanzien van de door u verstrekte gegevens voor een verblijf in de Bed & Breakfast is het doel het faciliteren van uw verblijf in de Bed & Breakfast. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Slechts indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden uw gegevens ook gebruikt om een digitale nieuwsbrief te versturen. Vanzelfsprekend kunt u zich altijd afmelden van deze nieuwsbrief. 
‚Äć

Bewaartermijn 
‚Äć
Ten aanzien van bepaalde (administratieve) gegevens heeft AtKris een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Voor gegevens waar deze wettelijke bewaarplicht niet geldt, bewaart AtKris de gegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor beschreven verwerkingsdoeleinden.

Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens uiterlijk drie maanden na de contactaanvraag verwijderd. 

In het geval van aanmelding voor de nieuwsbrief, worden deze gegevens bewaard zo lang u staat ingeschreven op deze mailinglijst. Na afmelding worden uw gegevens na uiterlijk drie maanden verwijderd, tenzij er op basis van wettelijke verplichtingen een langere termijn noodzakelijk is. 

‚ÄćDelen met derden¬†
AtKris verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen zorgt AtKris ervoor dat deze partijen zich tegenover haar verplichten tot een veilige verwerking en bescherming van uw gegevens en zal zij indien nodig verwerkersovereenkomsten sluiten. Gegevensverwerking vindt plaats binnen de EU of vindt uitsluitend plaats met partijen in landen met een passend beschermingsniveau. Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden. 

In kaart brengen websitebezoek 
‚Äć
Via de website van AtKris worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
‚Äć
AtKris neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Beveiligen 
‚Äć
AtKris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. AtKris maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen  
‚Äć
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar atkrisarts@gmail.com, waarna zo snel mogelijk op uw verzoek gereageerd zal worden. 

Klachten
‚Äć
In het geval van een klacht kunt u via het e-mailadres atkristarts@gmail.com contact met opnemen. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Versie maart 2021